Svartlistade flygbolag

Vi på LA Travel säljer inte något flygbolag som förbjudits att flyga inom EU dvs flygbolag som Europeiska kommissionen i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter bedömt att de ej uppfyller centrala säkerhetskraven. Om du ändå vill se vilka flygbolag som är svartlistade av EU finner du listan här:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/security-and-emergencies/airport-airline-security/index_sv.htm