SRF-Svenska Resebranschföreningen

Varumärket LA Travel, som tillhör STEG Sweden AB med org. nr. 559028-9673 är medlemmar i SRF (Svenska Resebranschföreningen) som verkar för en positiv utveckling av resebyråbranschen och som bistår medlemmarna med rådgivning och information. Vi följer därmed de direktiv och avtal som medlemsskapet innebär, vilket är en trygghet för dig som kund.

För att ta del av ytterligare information kring lagar, regler och annan nyttig information kring din resa, SRFs hemsida.