Resegarantier

Varumärket LA Travel, som tillhör STEG Sweden AB med org. nr. 559028-9673 (under namnändring), har ställd resegaranti hos Kammarkollegiet. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när paketresor blir inställda eller avbrutna. Då kan du som resenär ansöka om ersättning ur resegarantin.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre (3) månader efter det att paketresan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information, ring Kammarkollegiet på telefon 08-700 08 00.